Skip to main content
Nieuws

Pluimveesector realiseert reductie ammoniakemissie

By april 26, 2017juni 14th, 2024No Comments

26-4-2017: de uitstoot van ammoniak uit de pluimveesector nam in 2015 af ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit een publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

In het “Informatieve Inventory Report 2017” geeft het RIVM aan dat de uitstoot van ammoniak door de pluimvee- en varkenssector in 2015 is gedaald omdat steeds meer schone stalsystemen (bijvoorbeeld luchtwassers) worden gebruikt. De totale uitstoot van ammoniak is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014 maar voldoet met een totaal van 128 kiloton nog steeds aan de Europees gestelde limiet. De toename wordt voor een deel dus afgezwakt door een dalende uitstoot in onder andere de pluimveesector.

In de vleeskuikensector is al lange tijd aandacht voor het doorvoeren van verbeteringen die het milieu ten goede komen. Zo ook het terugdringen van ammoniakemissies. Dat bijkt ook wel uit de feiten en cijfers.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Pluimveesector realiseert reductie ammoniakemissie