Skip to main content
Nieuws

Sectoraanpak antibiotica gebruik bij vleeskuikens blijft succes

By september 13, 2016juni 14th, 2024No Comments

13-9-2016: Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens is in de eerste helft van 2016 weer verder gedaald. Ten opzichte van het basisjaar 2009 is nu sprake van een afname van 71%.

Onduidelijk is in hoeverre het gebruik van antibiotica bijdraagt aan de resistentieproblematiek bij de mens. Toch heeft de pluimveevleessector haar verantwoordelijkheid genomen door het gebruik ervan stevig te reduceren in afgelopen jaren. Maar de ambitie van de vleeskuikensector reikt verder. Daarom is onlangs een nieuw plan van aanpak vastgesteld waarmee verdere reductie van het gebruik van antibiotica moet worden bewerkstelligd.

Dat de sector op het juiste spoor is blijkt uit de cijfers die vandaag door AVINED werden gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het antibioticagebruik bij vleeskuikens in de eerste helft van 2016 is gedaald met 18% ten opzichte van 2015. Dat betekent dat in vergelijking met het basisjaar 2009 het gebruik al met 71% is afgenomen.*

Lees hier meer over antibiotica in de pluimveevleessector. Of bezoek de site van AVINED voor meer informatie.

*De pluimveesector berekent het gebruik van antibiotica al sinds 2009 via de behandeldagenmethode. Dit is een andere methode dan de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) hanteert. Hierdoor kunnen de cijfers van de SDa en de sector verschillen. Vanaf 2017 gaat de pluimveesector een aangepaste versie van de SDa methode gebruiken.

Sectoraanpak Antibiotica gebruik bij vleeskuikens blijft succes