Skip to main content
Nieuws

SUCCES IN BEHEERSING VAN CAMPYLOBACTER

By april 6, 2016januari 10th, 2024No Comments
6 april 2016 – Effectieve maatregelen trekken de aandacht van Europa: De Nederlandse vleeskuikensector werkt al jaren aan het verminderen van Campylobacter op pluimvee(vlees). Uit gegevens van de sector blijkt dat het jaarlijks gemeten Campylobacterniveau blijft dalen. Deze gunstige ontwikkeling ontgaat ook de Europese Food and Veterinary Office (FVO) niet. Van 6 tot 13 april is de FVO in ons land om te leren van de Nederlandse aanpak.

Campylobacter is een bacterie die voor kan komen in onder andere de natuur, op groenten en in het darmstelsel van dieren. Ook bij kippen komt Campylobacter voor maar zelf worden ze er niet ziek van. Mensen hebben wel kans om ziek te worden, vooral als zij grote hoeveelheden van de bacterie binnenkrijgen. Hoewel besmetting bij goede keukenhygiëne is uitgesloten, vindt de Nederlandse pluimveevleessector het haar verantwoordelijkheid om verder te blijven zoeken naar methoden om Campylobacter terug te dringen.

Vooral hogere waarden vormen een risico voor Campylobacterbesmettingen bij de mens. Daarom richt de vleeskuikensector haar pijlen op het verminderen van deze hoge waarden op pluimveevlees (> 1.000 kolonievormende eenheden (kve)/gram). Sinds NEPLUVI in 2009 met de metingen startte, daalde het gevonden Campylobacterniveau op eindproducten met die hoge waarden van 9,8% naar 5,0% in 2015.

De Nederlandse aanpak is succesvol, zeker in vergelijking met andere landen waar de campylobacterniveau’s niet of nauwelijks dalen. Daarom komt de Europese Food and Veterinary Office begin april 2016 met een aantal vertegenwoordigers naar Nederland om een week lang te bekijken welke maatregelen zowel op de vleeskuikenbedrijven als de pluimveeverwerkende bedrijven worden genomen. Er kan dus met recht worden gezegd dat Nederland op dit gebied door de Europese Commissie als gidsland wordt gezien.

Bron foto: Marel Stork Poultry Processing BV