Skip to main content
Nieuws

Tweede Kamer: Tempo slachthuizen moet omlaag

By juni 24, 2020juni 14th, 2024No Comments
Volstrekte onzin, aldus Gert-Jan Oplaat, Voorzitter NEPLUVI. “Pluimveeslachterijen voldoen aan alle eisen omtrent persoonlijke hygiëne van medewerkers. Het ministerie van LNV complimenteert ons met ons hygiëneprotocol. Dankzij het strakke hygiëneprotocol is er geen corona uitbraak geweest in een Nederlandse pluimveeslachterij. Het verlagen van de bandsnelheid van pluimveeslachterijen is dan ook volstrekte onzin en gaat ook niet gebeuren”, aldus Oplaat.
Tweede kamer: tempo slachthuizen moet omlaag
Bron: Pluimveeweb.nl

In twee moties heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat het tempo in slachthuizen omlaag moet, en dat de kosten hiervan niet op boeren mogen worden afgewenteld.

Een meerderheid van de Kamerleden stemde op 23 juni jl. in met een motie van Esther Ouwehand (PvdD), die de regering oproept om per direct slachthuizen op te dragen de slachtsnelheid te verlagen. Een zelfde meerderheid stemde voor een motie van Tjeerd de Groot (D66), die de regering opdraagt om alles in het werk te stellen om slachthuizen zelf financiële verantwoordelijkheid te laten nemen voor een vermindering van de slachtcapaciteit. [Lees meer hierover]

Oplaat verwacht dat minister Schouten van Landbouw beide moties heeft ontraden en aangeeft dat ze de moties niet kan en wil uitvoeren. „Ook LNV heeft namelijk positief geoordeeld over ons hygiëneprotocol.” De Groot stak in zijn motie vooral in op de risico’s voor de volksgezondheid, nu medewerkers in slachthuizen volgens hem vaak besmet blijken met het coronavirus. Om veilig te kunnen werken is het noodzakelijk om de slachtsnelheid terug te brengen, redeneerde hij. Een tekort aan slachtcapaciteit zou echter leiden tot overvolle stallen en dierenwelzijnsproblemen. Varkens- en pluimveehouders zouden niet op die manier de dupe mogen worden van de omstandigheden in slachterijen.

‘Motie klopt van geen meter’

„De motie van de heer De Groot klopt voor geen meter”, reageert Oplaat. „Alle pluimveeslachterijen werken sinds begin van de coronacrisis volgens hygiëneprotocollen. Zo worden werkplekken afgeschermd als afstand bewaren niet mogelijk is, meten steeds meer slachterijen iedere dag de temperatuur van medewerkers en is het vervoer van arbeidsmigranten aangepast.”

„Over het hygiëneprotocol van pluimveeslachterijen hebben we overleg gehad met het ministerie van LNV, de NVWA, het RIVM, de GGD en de veiligheidsregio’s. Tevens hebben alle pluimveeslachterijen een onafhankelijk arbo onderzoek laten doen. Alle pluimveeslachterijen voldeden aan de eisen en ontvingen een goed rapportcijfer. Het protocol is overgenomen door de vakbonden. Daarnaast zijn pluimveeslachterijen geaudit door de NVWA en ArboNed. Daaruit blijkt ook dat slachterijen zich goed aan de regels houden. Bovendien gaan de veiligheidsregio’s hierover en niet de Tweede Kamer.”

Anti-vleeslobby

„Over de bandsnelheden in pluimveeslachterijen zijn afspraken gemaakt. Dat is vastgelegd in wetgeving. Uit de laatste inspectie van de NVWA blijkt dat slachterijen zich hier keurig aan houden”, stelt Oplaat. De NEPLUVI-voorzitter noemt beide moties inmenging in de bedrijfsvoering van de anti-vleeslobby. „We kennen de standpunten van mevrouw Ouwehand en de heer De Groot over de Nederlandse vleessector. Ze hebben de moties ingediend om aandacht te vragen en blazen de boel weer eens flink op, terwijl de vleessector zich keurig aan wet- en regelgeving houdt. We praten toevallig aanstaande donderdag met de minister over de bandsnelheden in pluimveeslachterijen. Maar verlagen van de bandsnelheden in pluimveeslachterijen gaat niet gebeuren. Daar is geen enkele aanleiding voor”, stelt Oplaat.