Skip to main content
Nieuws

Verdere reductie antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren

By juni 15, 2018juni 13th, 2024No Comments

De vleeskuikensector werkt sinds 2009 aan een reductie van het antibioticagebruik. Hier is ze goed in geslaagd. In de periode van 2009 tot en met 2015 is het gebruik met 60% teruggedrongen. Daarmee presteerde de sector het best ten opzichte van andere veehouderijsectoren.

Het houden van dieren zal altijd gepaard gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten nu eenmaal behandeld kunnen worden. Uit recent onderzoek van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) blijkt dat de pluimveesector in 2017 wederom is geslaagd om het gebruik van antibiotica nóg verder terug te dringen. Zo schrijft SDa in haar rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017’ dat op basis van de dierdagdoseringen een afname te zien is van het antibioticumgebruik in de kalkoensector (23,7%) en in de vleeskuikensector (7,8%). Dat zijn forse aantallen. Ook andere sectoren scoren goed. Bij de kalversector is een afname te zien van 3,6% en bij de varkenssector is dat 1,9%.

Het volledige rapport vindt u hier.

Verdere reductie antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren