Video

Kip in nederland: nieuws

Filmpremière: de sector in beeld

Consumenten hebben steeds meer interesse voor de wijze waarop ons voedsel geproduceerd wordt. Dit is een van de redenen voor de vleeskuikensector om aandacht te vragen voor diverse vernieuwingen die binnen de sector hebben plaatsgevonden. Vernieuwingen die effect hebben op diverse aspecten van de bedrijfsvoering zoals voedselveiligheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu. De sector richt het vizier de komende jaren op drie belangrijke kernthema’s voor vernieuwing; ‘Het Robuuste Kuiken’, ‘In en Om de Stal’, en ‘Veelzijdigheid’. Lees hier meer over.

 

Wanneer je er niet bekend mee bent, is het niet heel gemakkelijk om je een beeld te vormen van de vleeskuikensector en de vernieuwingen die er plaatsvinden. Daarom hebben we een filmpje gemaakt dat je laat zien en horen wat er op de bedrijven gebeurt en hoe vernieuwing in de praktijk tot stand komt. Maak hier kennis met de ondernemers. Zij openen hun deuren en vertellen hun verhaal.