Kip in ontwikkeling

Kip in Nederland: continu in ontwikkeling

Download 'visie 2020'

Vernieuwingsagenda 2020

De Nederlandse vleeskuikensector is volop in beweging. Door intensieve samenwerking en uitwisseling van kennis binnen de sector ontstaan er steeds nieuwe ontwikkelingen op verschillende gebieden. Deze ontwikkelingen hebben structuur en richting gekregen in de Vernieuwingsagenda 2020, met als belangrijkste thema’s ‘Robuuste kip’, ‘In en om de stal’ en ‘Veelzijdigheid’:

Vernieuwingsthema Robuuste kip

De sector werkt aan kippenrassen die sterker en weerbaarder zijn. Een ‘robuuste kip’ heeft namelijk minder antibiotica nodig, is minder snel ziek en heeft minder stress. Fokkerijen en broederijen spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een robuuster kippen ras, maar ook de andere partijen in de sector werken nauw met hen samen. 

 

Vernieuwingsthema In en om de stal

In en om de stal vinden continue verbeteringen plaats op de gebieden voedselveiligheid, dierenwelzijn, lokale omgeving en milieubelasting. Op het moment zijn de aandachtspunten:


• Verdere verbetering van de milieuprestaties van de sector (denk aan mestverwerking, gesloten kringloop, beperking van fijnstof, volautomatische klimaatregeling, en zelfs energie-neutrale stallen);
• Ontwikkeling naar situaties waarin kuikens direct uit het ei voedsel en water krijgen (zoals Hatchcare of het X-treck systeem);
• Verdere vermindering van antibiotica gebruik door toezicht op het juiste voer, temperatuur, ventilatie en hygiëne van drinkwater;
• Opleiding en certificering van professionele vangers bij het transport van de kippen;
• De invoering van nieuwe stalconcepten, zoals De Windstreekstal

 

Vernieuwingsthema Veelzijdigheid

Onder ‘veelzijdigheid’ vallen alle vernieuwingen die leiden tot een gevarieerd productaanbod - van gewoon tot biologisch, en van traditioneel tot halal - om zo aan de wensen van handel, retailers en consument te voldoen. Fokkerijen doen bijvoorbeeld continu genetisch onderzoek naar langzaam groeiende rassen voor marktconcepten zoals scharrelkip en biologische kip.

 

* Voor 2016 is dit een inschatting van de stand van zaken, zie voor meer uitleg de feiten en cijfers over de consumptie

Ondernemerschap

Ondernemerschap en marktgerichtheid stond de afgelopen jaren aan de basis van veel vernieuwingen. Met verschillende programma’s willen wij de belangstelling voor en de kwaliteit van het ondernemerschap stimuleren.


Beeldvorming

Naast vernieuwing is het creëren van een beter beeld van de sector een belangrijk doel voor de toekomst. Trots en transparantie zijn hierbij belangrijk. We willen aan de burger en in de media laten zien hoe het er echt aan toe gaat in de sector en dat we trots kunnen zijn op de ontwikkelingen in onze Nederlandse pluimveesector. Dit willen we bereiken door onder andere meer open dagen, het openen van meer zichtstallen en ook in de media een meer kloppend beeld schetsen gebaseerd op feiten en die recht doet aan alle inspanningen die plaatsvinden. 


Toekomst

De Nederlandse vleeskuikensector gaat een boeiende toekomst tegemoet vol kansen voor verdere ontwikkeling. Ook in 2020 zullen steeds meer aspecten van de bedrijfsvoering worden verbeterd. Zo kunnen we nog beter voldoen aan alle wensen van de omgeving en werken we aan het verder versterken van onze reputatie in binnen- en buitenland.