Kip in nederland: continu in ontwikkeling

Download 'visie 2020'

Vernieuwingsagenda 2020

De Nederlandse vleeskuikensector is volop in beweging. Intensieve samenwerking en kennisuitwisseling binnen de sector leiden tot nieuwe impulsen op allerlei gebied. De ontwikkelingen hebben structuur en richting gekregen in de Vernieuwingsagenda 2020, met als belangrijkste thema’s ‘Robuuste kip’, ‘In en om de stal’ en ‘Veelzijdigheid’:

Vernieuwingsthema Robuuste kip

De sector werkt aan sterker en weerbaarder kippenrassen. Een ‘robuuste kip’ heeft namelijk minder antibiotica nodig, kent minder uitval bij transport en in de stal en heeft minder stress. Voor deze ontwikkeling is kennisuitwisseling met fokkerijen en broederijen, maar ook samenwerking met toeleverende bedrijven en aansluitende communicatie in de sector noodzakelijk.

 

Vernieuwingsthema In en om de stal

In en om de stal vinden diverse ontwikkelingen plaats die samen voor een kwaliteitsimpuls zorgen op de gebieden voedselveiligheid, dierenwelzijn, lokale omgeving en milieubelasting. Aandachtspunten zijn:


• Verdere verbetering van de milieuprestaties van de sector (denk aan mestverwerking, gesloten kringloop, beperking van fijnstof, volautomatische klimaatregeling, en zelfs energieneutrale stallen);
• Ontwikkeling naar situaties waarin kuikens direct uit het ei beschikt over voedsel en water (zoals Hatchcare of het X-treck systeem);
• Verdere reductie van antibiotica door sturing op voersamenstelling, temperatuur, ventilatie en hygiëne van drinkwatersystemen;
• Opleiding en certificering van professionele vangers bij het transport van de kippen;
• De invoering van nieuwe stalconcepten, zoals De Windstreekstal

 

Vernieuwingsthema Veelzijdigheid

Onder ‘veelzijdigheid’ vallen alle vernieuwingen die leiden tot een gevarieerd productaanbod - van gangbaar tot biologisch, en van traditioneel tot halal - om zo tegemoet te komen aan de wensen van handel, retailers en consument. Fokkerijen bijvoorbeeld doen continu genetisch onderzoek naar traag groeiende rassen ten behoeve van marktconcepten zoals scharrelkip en biologische kip.

 

* Voor 2016 is dit een inschatting van de stand van zaken, zie voor meer uitleg de feiten en cijfers over de consumptie

Ondernemerschap

Ondernemerschap en marktgerichtheid stond de afgelopen jaren aan de basis van veel vernieuwingen. Met verschillende programma’s willen wij de belangstelling voor en de kwaliteit van het ondernemerschap stimuleren.


Beeldvorming

Behalve vernieuwing is een betere beeldvorming van de sector onder een breed publiek een belangrijke ambitie voor de toekomst. Via onder meer open dagen, met zichtstallen en in de media werken we aan een tegengeluid in de beeldvorming van onze sector, die op feiten is gebaseerd en die recht doet aan alle inspanningen die plaatsvinden. Trots en transparantie zijn hierin leidend.


Toekomst

De Nederlandse vleeskuikensector gaat een boeiende toekomst tegemoet vol kansen voor verdere ontwikkeling. Op weg naar 2020 zullen nog meer aspecten van de bedrijfsvoering op een hoger plan worden getild. Zodoende kunnen we nog beter voldoen aan alle wensen die de omgeving heeft en werken we aan het verder versterken van onze reputatie in binnen- en buitenland. Over de vorderingen die wij maken in de Vernieuwingsagenda 2020 zullen wij jaarlijks rapporteren.