Nieuws

Kip in Nederland: nieuws

Boek hier uw werkbezoek aan de sector
Het zomerreces, een uitgelezen kans voor een delegatiebezoek.
Lees meer
IKB KIP opname in KETENBORGING.NL
Ketenborging.nl biedt bedrijven uit de voedselketen een overzicht van door de NVWA erkende kwaliteitsschema’s, die voldoen aan hiervoor opgestelde criteria.
Lees meer
Toekomst pluimveesector (ABN AMRO)
De Nederlandse pluimveehouderij is internationaal koploper in de transitie naar duurzame productie. Zowel de legsector als de vleeskuikensector verduurzaamden afgelopen jaren in rap tempo.
Lees meer
MJA-3 RESULTATEN
De vleesverwerkende industrie neemt sinds 2002 deel aan het convenant Meerjarenafspraken (MJA), die per 2009 is overgegaan in MJA3. Het MJA3-convenant diende als sector-afspraak met de overheid over energiegebruik en omhelsde a...
Lees meer
Persconferentie 14 juni 2021
De overgrote meerderheid van de Nederlanders staat achter de huidige pluimveesector. Dat blijkt uit recent representatief opinieonderzoek onder 2.117 Nederlanders.
Lees meer
RTLZ How it's done - Interview NEPLUVI
NEPLUVI Voorzitter Gert-Jan Oplaat geeft een kijkje in de organisatie van de Pluimveeverwerkende Industrie. Gert-Jan laat zien waar de vereniging en haar leden actief in zijn en geeft zijn visie over de toekomst van de sector. ...
Lees meer
Dit betekent een no-deal-brexit voor onze kip
Langzaam maar zeker komt 31 december dichterbij. Het Verenigd Koninkrijk lijkt af te stevenen op een definitieve scheiding van de EU zonder handelsafspraken. Het kan nog lukken om op tijd een akkoord te sluiten, maar er zijn be...
Lees meer
EU 'Onze Kip! event'
Afgelopen week, op 10 november, hielden wij ons kipevent. Dit was een groot succes!
Lees meer
Online evenement - Onze Kip - 10 november 2020
Volg het hier! Als onderdeel van de Europese campagne organiseren wij op 10 november om 15.00 een webinar over de pluimveesector. Nadat het live event in oktober door de aangescherpte maatregelen helaas moest worden afgelast, z...
Lees meer
Duurzamer kippenvlees volop in de schappen
In de schappen van de supermarkt ligt nu veel meer kippenvlees waarvan de kip een beter leven heeft gehad. Vrijwel al het kippenvlees is diervriendelijker dan het eerder gestrande gezamenlijke initiatief van producenten en wink...
Lees meer
Stikstof- en fosfaatuitscheiding opnieuw afgenomen
De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. De uitscheiding van stikstof en fosfaat komt hiermee verder onder het plafond dat voor deze stoffen door de Europese Unie is vastgesteld.
Lees meer
Tweede Kamer: Tempo slachthuizen moet omlaag
Volstrekte onzin, aldus Gert-Jan Oplaat, Voorzitter NEPLUVI. "Pluimveeslachterijen voldoen aan alle eisen omtrent persoonlijke hygiëne van medewerkers. Het ministerie van LNV complimenteert ons met ons hygiëneprotocol. Dankzi...
Lees meer
Geen Coronasteun voor de eendensector
Minister Schouten van LNV heeft besloten dat er voor eendenhouders geen steunmaatregelen komen voor de gevolgen van de coronacrisis. Wel trekt de minister 650 miljoen euro uit voor bloementelers en aardappelboeren.
Lees meer
Agrarische sector wil actie tegen stigmatiseren landbouwsector
Maar liefst 27 vooraanstaande belangenorganisaties uit de landbouw roepen minister president Mark Rutte en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, op om in actie te komen tegen de gevolgen die zij on...
Lees meer
Minister kijkt weg van demonisering vleessector
27 belangenorganisaties hebben een brandbrief geschreven aan minister Schouten van Landbouw en premier Rutte over het beeld dat in de politiek geschetst wordt van de sector. Dat is te negatief, vinden de organisaties. 'We worde...
Lees meer
Coronatest onder elfduizend medewerkers van pluimveeslachterijen
Kippenslachterijen hebben een reeks aan maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan. Testen onder elfduizend medewerkers van pluimveeslachterijen hebben nul besmettingen van corona opgeleverd.
Lees meer
Kip in Nederland reclame op televisie
Als vitale sector bieden wij een ode aan de mensen in onze sector, die het in deze uitdagende tijden mogelijk maken dat niemand zich zorgen hoeft te maken over voedselzekerheid. Met elkaar zorgen wij ervoor dat er voldoende pl...
Lees meer
Eendenbedrijven dreigen failliet te gaan zonder steun
Pluimveesector verbaast over afwijzen steun en luidt noodklok
Lees meer
Passie voor pluimvee
Passie voor pluimvee, dat hebben deze drie broers, die allemaal houden van hun vak! De zorg voor de dieren nemen zij zeer serieus. Meer lezen? Bekijk het volledige artikel hieronder:
Lees meer
Antibioticagebruik wederom afgenomen
Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens daalde in 2019 met 5% procent ten opzichte van 2018. Sinds referentiejaar 2009 is daarmee het antibioticumgebruik in de pluimveevleessector met 75% gereduceerd.
Lees meer
Boeren onder druk
Bedreigingen en terreur lijken in opmars. Oud Tweede Kamerlid Gert-Jan Oplaat vertelt over de ondermijning van de democratie door de NGO's en opteert hij voor strengere wetgeving tegen inbraken in stallen.
Lees meer
Miljoenen kippen minder, hoeveel stikstof scheelt dat?
Regeringspartij D66 wil het aantal varkens en kippen op termijn halveren om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het zal dan moeten gaan om miljoenen dieren, want er zijn nu in Nederland zo'n 1,7 miljoen runderen, 12,5 miljoen...
Lees meer
Reguliere kip is de meest duurzame kip
Teun van de Keuken, voorman van de Keuringsdienst van Waarde, onderkent de voordelen van het reguliere kippenvlees. De impact van regulier vlees is namelijk veel beter voor het klimaat dan biologisch vlees: "Men denkt dat biolo...
Lees meer
Pluimveehouder Erik van Veldhuisen geeft een kijkje in zijn stal
RTL 4 Lifestyle Experience benaderde Kip in Nederland om meer te weten te komen over de manier waarop kippen in Nederland leven. Wij namen hen graag mee naar Erik van Veldhuisen, pluimveehouder in Renswoude. Als praktijkexpert ...
Lees meer
Wereldkampioen voedselveiligheid en dierenwelzijn
De Nederlandse pluimveesector is wereldwijd toonaangevend als het gaat om voedselveiligheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en het milieu.
Lees meer
Verdere reductie antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren
De vleeskuikensector werkt sinds 2009 aan een reductie van het antibioticagebruik. Hier is ze goed in geslaagd. In de periode van 2009 tot en met 2015 is het gebruik met 60% teruggedrongen. Daarmee presteerde de sector het best...
Lees meer
Positieve ontwikkelingen aanpak Campylobacter en Salmonella
De Nederlandse pluimveevleessector werkt al jaren aan de reductie van Salmonella en Campylobacter in pluimveevlees. Recente onderzoeken tonen het succes daarvan aan.
Lees meer
Kip in Nederland prijs voor mestverbrandingsinstallatie
29-11-2017: vandaag ontvingen de grondleggers van de mestverbrandingsinstallatie in Moerdijk de Kip in Nederland vernieuwingsprijs.
Lees meer
Wageningen Universiteit waardevol voor de vleeskuikensector
De Wageningen Universiteit en Research Centre onderzoekt talrijke aspecten van de vleeskuikensector. Het draagt daarmee bij aan de positieve ontwikkeling ervan.
Lees meer
Kip in beeld bij de Keuringsdienst van Waarde
Het programma "de Keuringsdienst van Waarde" stond in het teken van Kip. De programmamakers bezochten onder andere een vleeskuikenhouder en pluimveeslachterij.
Lees meer
Effectief beleid leidt tot minder resistente bacteriën
Uit een publicatie van de WUR blijkt dat het aandeel resistente bacteriën bij kippen in 2016 verder is teruggedrongen. Een effect van het succesvolle antibioticabeleid.
Lees meer
Positieve effecten van uitkomst kuikens in de stal
22-6-2017: Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en Research Centre is gebleken dat het laten uitkomen van kuikens in de stal positieve effecten heeft voor zowel de dieren als de boer.
Lees meer
Pluimveesector aan de slag met innovaties tegen fijnstof
10-5-2017: de pluimveesector maakt werk van het terugdringen van de fijnstof uitstoot uit de stallen. Vanuit diverse initiatieven zoals de dat van de Regio FoodValley wordt hier energie in gestoken.
Lees meer
Pluimveesector realiseert reductie ammoniakemissie
26-4-2017: de uitstoot van ammoniak uit de pluimveesector nam in 2015 af ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit een publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Lees meer
Campylobacter bij pluimveevlees verder teruggedrongen
27-3-2017: uit een rapport van NEPLUVI, de vereniging van Nederlandse pluimvee verwerkende bedrijven, blijkt dat dat in 2016 de dalende trend in het Campylobacterniveau zich verder heeft doorgezet.
Lees meer
Europese Commissie prijst Nederlands antibioticabeleid
9-3-2017: De Nederlandse aanpak voor het terugdringen van het antibiotica-gebruik in de veehouderij kan worden gezien als een voorbeeld voor andere landen.
Lees meer
Nederlandse pluimveehouders mogen trots zijn
14-2-2017: In een interview met vakblad de Boerderij zegt de directeur van World Animal Protection dat Nederlandse pluimveehouders trots kunnen zijn op wat tot nu toe is bereikt.
Lees meer
Nieuwe impuls voor early feeding van eendagskuikens
23-1-2017: De scharrelkip die bij Albert Heijn wordt verkocht met één ster Beter Leven Keurmerk krijgt voortaan direct na uitkomst uit het broedei water en voer.
Lees meer
Sterke stijging aantal vleeskuikenbedrijven met Beter Leven ster
20-10-2016: de dierenbescherming liet vandaag weten dat het aantal dieren dat wordt gehouden op bedrijven die meedoen aan het Beter Leven systeem sterk is toegenomen.
Lees meer
Nederland wereldleider in pluimveetechnologie
13-10-2016: Het pluimveecluster is zeer innovatief en levert een belangrijke toegevoegde waarde aan de economie en werkgelegenheid. Ze is goed voor een jaarlijkse omzet van € 5,4 miljard.
Lees meer
Kip onverminderd populair bij de consument
10-10-2016: Gemeten over de eerste 36 weken van dit jaar gaf de Nederlandse consument in de supermarkt 7,7% meer uit aan kip en ander gevogelte in vergelijking met 2015. Een duidelijk teken van vertrouwen.
Lees meer
Sectoraanpak antibiotica gebruik bij vleeskuikens blijft succes
13-9-2016: Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens is in de eerste helft van 2016 weer verder gedaald. Ten opzichte van het basisjaar 2009 is nu sprake van een afname van 71%.
Lees meer
Campylobacter verder teruggedrongen
2-9-2016: De Nederlandse pluimveesector is erin geslaagd om het percentage kipproducten met hoge Campylobacterwaarden in enkele jaren te halveren. Maatregelen die door de hele keten heen worden genomen hebben een duidelijk effe...
Lees meer
NEDERLANDSE CONSUMENT KIEST VAKER VOOR KIPPENDIJ
24 - augustus – 2016: De Nederlander staat bekend als “filet-eter”. Zo’n 65% van de kip die we in Nederland eten is kipfilet. Maar de balans verschuift. Steeds vaker wordt gekozen voor andere producten zoals de kippendij.
Lees meer
INTERNATIONALE ERKENNING VOOR NEDERLANDSE VLEESKUIKENSECTOR
29- juni- 2016: Bij de uitreiking van de Good Animal Welfare Awards van de internationale dierenwelzijnsorganisatie "Compassion in World Farming" zijn twee initiatieven uit de Nederlandse vleeskuikensector in de prijzen gevallen.
Lees meer
ANTIBIOTICAGEBRUIK VLEESKUIKENS WEER VERDER GEDAALD
26 - mei - 2016: Het antibioticagebruik in de vleeskuikensector daalde in 2015 met 21% ten opzichte van 2014. Dat betekent dat in vergelijking met het peiljaar 2009 al een reductie van 65% is behaald.
Lees meer
VAN DAM MAAKT KENNIS MET DE VLEESKUIKENSECTOR
18 - april - 2016 Vandaag bezocht Staatssecretaris van Dam een pluimveeslachterij en twee vleeskuikenbedrijven. Het bezoek was een eerste kennismaking van de bewindsman met de vleeskuikensector.
Lees meer
SUCCES IN BEHEERSING VAN CAMPYLOBACTER
6 april 2016 - Effectieve maatregelen trekken de aandacht van Europa: De Nederlandse vleeskuikensector werkt al jaren aan het verminderen van Campylobacter op pluimvee(vlees). Uit gegevens van de sector blijkt dat het jaarlijk...
Lees meer
'BREEDERS IN BALANCE' VAN START
1 februari 2016 - Deze week startte Breeders in Balance, een vernieuwend project van de vermeerderingssector in samenwerking met toeleveringsbedrijven en de Wageningen Universiteit. Inzet is om voor de vermeerderingsbedrijven, ...
Lees meer
De vleeskuikensector laat van zich horen in Schoner Nederland
4-1-2017: in twee afleveringen van het programma Schoner Nederland die zijn uitgezonden op RTL4 werd aandacht besteed aan de vleeskuikensector.
Lees meer
AANTAL RESISTENTE BACTERIËN IN KIP STERK GEDAALD:
5 december 2015: Het aantal multiresistente bacteriën op en in kippenvlees in de Nederlandse supermarkten is sterk gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Multiresistente bacteriën zijn bacterië...
Lees meer
OPENING EERSTE WINDSTREEKSTAL
Op 12 november 2015 werd de eerste Windstreekstal feestelijk geopend bij het vleeskuikenbedrijf van familie Nijkamp. Windstreek is een innovatief, integraal duurzaam houderijconcept voor vleeskuikens, voortgekomen uit intensiev...
Lees meer
FILMPREMIÈRE: DE SECTOR IN BEELD
17 september 2015: Consumenten hebben steeds meer interesse voor de wijze waarop ons voedsel geproduceerd wordt. Dit is een van de redenen voor de vleeskuikensector om aandacht te vragen voor diverse vernieuwingen die binnen de...
Lees meer